NAUKA JAZDY WARSZAWA CENTRUM - Zadzwoń! 601-084-849


EGZAMIN PANSTWOWY:

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na Prawo jazdy należy udać się, z zaświadczeniem uzyskanym w Ośrodku Szkolenia Kierowców, do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.


W Warszawie są 3 ośrodki egzaminacyjne WORD:

 • Miejsce Egzaminowania "Odlewnicza" - (kat. A i B)
  ul. Odlewnicza 8, 03-231 Warszawa
  tel. (22) 59-76-767, fax (22) 59-76-788
  e-mail: odlewnicza@word.waw.pl
 • Miejsce Egzaminowania "Bemowo" - (kat. B)
  ul. Powstańców Śląskich 127, 01-466 Warszawa
  tel. (22) 861-51-98, fax. (22) 861-51-97
  e-mail: bemowo@word.waw.pl
 • Miejsce Egzaminowania "Okęcie" - (kat. A i B)
  ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa
  tel. (22) 499-53-52, (22) 499-21-52, fax (22) 499-53-53
  e-mail: okecie@word.waw.pl

Dokumenty wymagane do zapisu na Egzamin:

 1. Dowód uiszczenia opłaty za egzamin (można opłacić przelewem, bądź na miejscu w WORD)
 2. Numer PKK ( profil kandydata na kierowcę )
 3. Dowód osobisty, paszport lub karta pobytu
 4. Kserokopia posiadanego prawa jazdy kategorii lub zaświadczenie o zdanym egzaminie państwowym
 5. Pełnomocnictwo do dokonania złożenia dokumentów i dokonania zapisu

W przypadku składania wymaganych dokumentów oraz dokonywania zapisu przez osobę inną niż ta, której dokumenty dotyczą, konieczne jest załączenie pełnomocnictwa (pobierz plik pdf).


Opłaty za egzaminy

(aktualna tabela opłat WORD)

Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin praktyczny Całość
A, A1,A2 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł

W przypadku rezygnacji ze zdawania egzaminu w terminie krótszym niż 2 pełne dni robocze przed ustalonym terminem, zwrotowi podlega 50% wniesionej opłaty. W celu uzyskania takiego zwrotu należy wypełnić stosowny druk.

W przypadku niestawienia się na egzamin praktyczny można zapisać się na nowy termin dokonując dopłaty w wysokości 50% opłaty za egzamin.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w Miejscu Egzaminowania. Jednak ponieważ przez WORD Warszaw nie są prowadzone kasy, pobierana jest przez nie zryczałtowana opłata manipulacyjna w wysokości 3,00 zł (Odlewnicza i Okęcie) oraz 3,50 zł (Bemowo) od każdej wpłaty.

W przypadku obcokrajowców egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej z udziałem tłumacza przysięgłego. Opłata za taki egzamin wynosi 40 zł. WORD Warszawa nie zapewnia tłumacza. Zorganizowanie udziału tłumacza w egzaminie oraz pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie osoby zdającej.

Wszelkie informacje: www.word.waw.pl


Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydaje za opłatą (aktualnie - 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna) starosta właściwy ze względu na miejsce zameldowania osoby o nie ubiegającej się.

Życzymy powodzenia na egzaminie państwowym!!!

Kadra Ośrodka Szkolenia Kierowców Yeti


nauka jazdy kat.B - zapisy online

Ośrodek Szkolenia Kierowców "YETI"

ul. Długa 44/50 lok. 14
00-241 Warszawa

Biuro czynne:
pn-pt w godz. 12-18

tel.kom.: 601-084-849
e-mail: biuro@osk-yeti.pl

Opłaty przyjmujemy w biurze OSK "YETI" lub przelewem na konto firmy:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "YETI" Michał Matusiak

Nr. konta: Milenium Bank 75 1160 2202 0000 0001 1516 3965