Kursy Prawa Jazdy kat B

Kursy Prawa Jazdy kat B

Wszystko w Cenie = Teoria + Praktyka + Badania Lekarskie + Materiały dydaktyczne + Egzamin wewnętrzny.


 • PROPONUJEMY KURSY

  •Kursy weekendowe (wykłady sobota, niedziela, sobota godzina 10-17)

  •Kursy popołudniowe (wykłady poniedziałek, środa od 18-20:30, 8 spotkań)

  •Kursy poranne (wykłady wtorek, środa, czwartek od 9 - 12, 6 spotkań)

  •Kursy ekspresowe w 21 dni (wykłady któryś z powyższych kursów + ekspresowe jazdy)

  •Kursy dla obcokrajowców (ustalamy indywidualnie)

  Zajęcia teoretyczne odbywają się przy ul. Długiej 44/50, lok. 19

  KTO I JAK MOŻE ROZPOCZĄĆ SZKOLENIE KATEGORII B.?

  Kurs prawa jazdy kategorii B. może rozpocząć osoba która:

  •Osiąga wymagany wiek dla danej kategorii (Kategoria B. 17 lat 9 miesięcy, osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców)

  •Uzyska orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (takie badanie można wykonać u nas w cenie kursu)

  •Posiada 1 zdjęcie w rozmiarze 3,5x4,5

  •Wyrobiła profil PKK (Profil kandydata na kierowce)

  JAK I GDZIE ZAŁOŻYĆ PROFIL PKK?

  •Profil kandydata na kierowce uzyskujemy w wydziale komunikacji właściwym do adresu zamieszkania w niektórych przypadkach zameldowania za okazaniem stosownych dokumentów.

  Wykaz dokumentów potrzebnych do wyrobienia PKK:

  •Zdjęcie 1 szt. (3,5x4,5)

  •Orzeczenie lekarskie

  •Dokument, którym się legitymujemy.

  •Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców (obecność rodzica bądź pisemna) w tej sprawie najlepiej się skontaktować ze swoim urzędem

  •Obcokrajowcy muszą udokumentować pobyt 186 dni na terytorium RP. (zameldowanie, szkoła, praca,)

  •Obcokrajowcy muszą posiadać meldunek stały lub czasowy.

  Z kserokopią PKK zapraszamy na pierwsze zajęcia teoretyczne.
  • Ośrodek Szkolenia Kierowców Yeti w Warszawie
  • Kurs Prawa Jazdy kat B
  • Prawo jazdy Warszawa
  • Prawo jazdy automatem Warszawa

Szukasz dobrej szkoły jazdy w Warszawie ?